Rozwiązanie przyjęte przez Radę Ministrów

Chcemy od 1 stycznia 2024 r. podnieść wysokość świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” z kwoty 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Żadne inne warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego wsparcia nie ulegną zmianie.

Prace legislacyjne – krok po kroku

1

Czerwiec 2023 r. – uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje społeczne.

2

Czerwiec 2023 r. – rozpatrzenie przez Komitet Społeczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komisję Prawniczą i Radę Ministrów.

3

Po przyjęciu ustawy przez Radę Ministrów – skierowanie do Sejmu, a następnie do Senatu.

4

Po uchwaleniu ustawy przez Parlament – przekazanie do podpisu Prezydenta i publikacji.

Pytania i odpowiedzi

Świadczenie wychowawcze, tak jak 500+, będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Aby otrzymać 800+, czyli świadczenie wychowawcze w wyższej wysokości, nie musisz składać żadnych wniosków ani podejmować jakichkolwiek dodatkowych działań.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą 500+ samodzielnie, z urzędu i bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku dokona podwyższenia świadczenia wychowawczego do 800 zł – od świadczenia należnego za styczeń 2024 r.

Od stycznia 2024 r. ZUS będzie wypłacać świadczenie w nowej wysokości na wskazany wcześniej przez Ciebie (jako rodzica lub opiekuna) rachunek bankowy. Dodatkowo otrzymasz na swoje konto na portalu PUE ZUS informację o podwyższeniu świadczenia wychowawczego.

Nie, nie zmieniają się żadne warunki przysługiwania. Zmianie od 1 stycznia 2024 r. ulega tylko kwota świadczenia, która będzie wynosić 800 zł miesięcznie.

Zmiana wysokości świadczenia z 500 zł na 800 zł miesięcznie wpływa na planowanie budżetu państwa. Dzięki skutecznym działaniom w zakresie dbania o finanse publiczne, mamy środki na podwyższenie świadczenia. Jednak nie jest to możliwe w środku roku budżetowego. Ustawa budżetowa na rok 2023 jest już dawno uchwalona i nie przewiduje takich dodatkowych wydatków.

Logo Blisko Ludzi Logo Blisko Ludzi